Ens movem per la sostenibilitat

Vehicles elèctrics i dual fuel

Els nostres vehicles són respectuosos amb el medi ambient. Més del 20% de la nostra flota de vehicles és elèctrica, i continuarem augmentant aquesta xifra fins que el 100% de la flota sigui sostenible. A més, els camions amb els quals duem a terme la neteja del clavegueram funcionen amb un motor dual fuel de gasoil i gas natural. Aquests camions utilitzen aigua reciclada de la xarxa de clavegueram, cosa que suposa un estalvi del 50% en el consum d’aigua.

Recuperació de subproductes

Valorització de sorres

El procés de depuració de les aigües residuals s’inicia amb la separació de la grava, sorra i altres partícules minerals més o menys fines de l’aigua bruta, per evitar que es produeixin sediments en els canals i les conduccions, i per protegir les bombes i altres equips. A SOREA separem i netegem aquestes sorres per obtenir un producte que pot servir a cimenteres o com a rebliment de rases.

Promovem les infraestructures verdes

Renaturalització d’instal·lacions

A SOREA volem minimitzar l’impacte ambiental de les infraestructures que gestionem. Per això, adaptem les nostres instal·lacions per donar-los usos medi ambientals i socials, com el dipòsit de Roquetes que ara compta amb un mirador o el dipòsit de Vila-seca que en breu tindrà una coberta verda amb varietats vegetals autòctones que afavoriran les espècies pol·linitzadores, greument amenaçades per l’activitat humana.

Fangs que es transformen en electricitat

Biogàs i electricitat

A més de garantir que l’aigua retorna al medi natural en bones condicions, les nostres depuradores contribueixen a la producció d’energia. Aprofitem els fangs que es generen en el procés de depuració per sotmetre’ls a un procés de mineralització del qual obtenim biogàs, que transformem en electricitat mitjançant motors de cogeneració. El procés de cogeneració, a part de transformar el biogàs en una font d’energia primària renovable, assegura el màxim rendiment i, com a conseqüència, una important reducció de les emissions de CO2.

Mirem al cel, i no només per si plou

Voluntariat ambiental d’observació d’aus

BiObserva és un projecte pioner i innovador en col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) i SEO Birdlife, que involucra els professionals de les instal·lacions en la conservació de la biodiversitat local i, especialment, de l'entorn natural de les estacions depuradores i de tractament d’aigua potable on treballem. Els professionals de la companyia que participen en aquest programa reporten dades de les aus que observen en els seus centres de treball amb les quals es realitzaran estudis científics.

La solució està a la natura

Eliminació de nitrats minimitzant el consum de productes químics

A l’hora de fer l’aigua apta per al consum humà és necessari eliminar elements com els nitrats. Fins ara aquesta eliminació es feia mitjançant processos químics, però a SOREA hem innovat per poder fer-ho a través d’un procés biològic. Reproduïm el procés de desnitrificació natural fent passar l’aigua per llits porosos on s’han introduït famílies de bactèries que eliminen aquests nitrats i els transformen en un element innocu per la natura.

Per què
l’aigua que
subministrem
és la mar
de bona?

Probablement et preguntis per què a SOREA diem que l’aigua que gestionem és bona pel medi ambient a més de ser-ho per a tu. Ara podràs descobrir algunes de les raons que ho expliquen i que són conseqüència de la nostra especialització en la gestió del cicle de l’aigua i de la nostra voluntat de millorar dia a dia en cadascun dels nostres processos:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Sorea

Ens movem per la sostenibilitat

Vehicles elèctrics i dual fuel

Els nostres vehicles són respectuosos amb el medi ambient. Més del 20% de la nostra flota de vehicles és elèctrica, i continuarem augmentant aquesta xifra fins que el 100% de la flota sigui sostenible. A més, els camions amb els quals duem a terme la neteja del clavegueram funcionen amb un motor dual fuel de gasoil i gas natural. Aquests camions utilitzen aigua reciclada de la xarxa de clavegueram, cosa que suposa un estalvi del 50% en el consum d’aigua.

Recuperació de subproductes

Valorització de sorres

El procés de depuració de les aigües residuals s’inicia amb la separació de la grava, sorra i altres partícules minerals més o menys fines de l’aigua bruta, per evitar que es produeixin sediments en els canals i les conduccions, i per protegir les bombes i altres equips. A SOREA separem i netegem aquestes sorres per obtenir un producte que pot servir a cimenteres o com a rebliment de rases.

Promovem les infraestructures verdes

Renaturalització d’instal·lacions

A SOREA volem minimitzar l’impacte ambiental de les infraestructures que gestionem. Per això, adaptem les nostres instal·lacions per donar-los usos medi ambientals i socials, com el dipòsit de Roquetes que ara compta amb un mirador o el dipòsit de Vila-seca que en breu tindrà una coberta verda amb varietats vegetals autòctones que afavoriran les espècies pol·linitzadores, greument amenaçades per l’activitat humana.

Fangs que es transformen en electricitat

Biogàs i electricitat

A més de garantir que l’aigua retorna al medi natural en bones condicions, les nostres depuradores contribueixen a la producció d’energia. Aprofitem els fangs que es generen en el procés de depuració per sotmetre’ls a un procés de mineralització del qual obtenim biogàs, que transformem en electricitat mitjançant motors de cogeneració. El procés de cogeneració, a part de transformar el biogàs en una font d’energia primària renovable, assegura el màxim rendiment i, com a conseqüència, una important reducció de les emissions de CO2.

Mirem al cel, i no només per si plou

Voluntariat ambiental d’observació d’aus

BiObserva és un projecte pioner i innovador en col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) i SEO Birdlife, que involucra els professionals de les instal·lacions en la conservació de la biodiversitat local i, especialment, de l'entorn natural de les estacions depuradores i de tractament d’aigua potable on treballem. Els professionals de la companyia que participen en aquest programa reporten dades de les aus que observen en els seus centres de treball amb les quals es realitzaran estudis científics.

La solució està a la natura

Eliminació de nitrats minimitzant el consum de productes químics

A l’hora de fer l’aigua apta per al consum humà és necessari eliminar elements com els nitrats. Fins ara aquesta eliminació es feia mitjançant processos químics, però a SOREA hem innovat per poder fer-ho a través d’un procés biològic. Reproduïm el procés de desnitrificació natural fent passar l’aigua per llits porosos on s’han introduït famílies de bactèries que eliminen aquests nitrats i els transformen en un element innocu per la natura.