Cuidant el que tenim a prop, construïm un futur sostenible.

A SOREA sabem que en la gestió del cicle de l’aigua els petits detalls compten. I que per encarar els reptes mediambientals del futur, cada acció que fem en els més de 260 municipis on operem suma:

Gràcies a la nostra flota de vehicles elèctrics, estem mitigant 196.000 Kg CO2/any en l’atmosfera, equivalent a una població de 392 arbres autòctons mediterranis.

El 2017 hem reutilitzat 5,6 milions de m³ d’aigua, l’equivalent a 2.248 piscines olímpiques, per a reg agrícola i de zones verdes, neteja de carrers i ús ambiental.

Gràcies a la cogeneració tèrmica i elèctrica, hem generat 4 milions de kWh, l’equivalent al consum anual d’un municipi de 9.700 habitants. Això suposa un 52% més que el 2016 i l’objectiu pel 2018 és arribar als 8 milions de kWh.

Valoritzem el 76,5% dels residus que generem (ferralla, fusta, paper, runes, fangs de depuradora per a ús agrícola i altres). L’objectiu pel 2018 és arribar al 80%.

Més de 4.500 persones (adults i joves) han visitat les instal·lacions del cicle de l’aigua que gestionem, dins del nostre programa d’educació ambiental.

La conversió a dual fuel gasoil i gas natural comprimit de 8 camions de neteja de la xarxa de clavegueram ha comportat una reducció d’un 8% en el consum de gasoil i d’un 20% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle el 2017.

Tractant els fangs que es generen en el procés de depuració de les aigües, el 2017 hem generat 8,5 milions de m³ de biogàs, que a través d’un procés de cogeneració han produït 22,8 milions de kWh d’energia tèrmica i 4 milions de kWh d’energia elèctrica.

El 2017, reforçant el nostre compromís amb la conservació de la biodiversitat, el 24% del personal de les EDARs de La Garrotxa i Costa Brava ha participat en el programa de ciència ciutadana BIObserva i ha recollit observacions d’aus del seu entorn en una base de dades pública: www.biobserva.com.